Figyelem: írja alá bevallását, mert annélkül érvénytelen !

Továbbra is gondot okoz a magánembereknek az előlapon történő választás, vagyis az, hogy melyik „kitöltési módot” válasszák (mely lapok váljanak kitölthetővé).

A idei adóbevallás nyomtatványt csak egy helyen kell aláírni !!!

A természetes személy alapvetően azt nem tudja eldönteni, hogy választhatja-e a csökkentett adattartalmú 1353-as bevallást? Elég lesz-e az? – teszik fel a kérdést sokan.

A 2-es pont választását szinte senki nem érti, mert ha evás vagy katás egyéni vállalkozó, akkor miért magánszemély, és mit keres itt? (Például van munkaviszonya is, vagy társas vállalkozásban vesz fel jövedelmet.) Szóval inkább az összes bevallási lap megnyitását választják, s így a legbonyolultabb a kitöltés.

Milyen esetekben nem választható a csökkentett adattartalmú személyi jövedelemadó bevallás?

 • egyéni vállalkozóként (kivéve, ha a vállalkozói tevékenység egész évben szünetelt, de más jövedelme volt), vagy mezőgazdasági őstermelőként;
 • bármely formában érintett külföldről származó és/vagy külföldön is adóköteles jövedelemmel, (ha viszont csak külföldön leadózott jövedelme volt, és belföldi jövedelme nincs, akkor adóbevallást sem kell beadnia – lásd kettős adóztatási egyezmények);
 • a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván nyugdíjjárulékot fizetni;
 • ellenőrzött tőkepiaci és/vagy csereügyletből szerzett bevallás köteles jövedelmet szerzett;
 • fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyként 2013. évre a tételes átalányadózást választotta;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást kívánja választani 2014. évre;
 • privatizációs lízingből és/vagy értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet szerzett;
 • tartós befektetésből szerzett bevallás-köteles jövedelmet;
 • bizonyos bevételeire tekintettel az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazta;
 • az Államadósság Ellen Alapba történt befizetésére adóalap-kedvezményt kíván érvényesíteni;
 • különadó hatálya alá tartozó bevételt szerzett (jelenleg az is kétséges, hogy 2013-ra különadót kell-e fizetni, szerintem nem);
 • ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelménél adókiegyenlítést érvényesít.

Ha kihagyjuk az egyéni vállalkozót és a mezőgazdasági őstermelőt, akkor ezekben az esetekben a természetes személyeknek a teljes adattartalmú 1353 számú bevallást célszerű választani (1. pont).

Egy másik neuralgikus pontja a bevallásnak az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem bevallása. A kitöltési útmutató nem eléggé egyértelmű annak eldöntéséhez, hogy hol kell bevallani ezt a jövedelmet. Két helyen van rá lehetőség:

 • a 1353-A jelű lap 8. sorában az üzletszerűen, gazdasági tevékenységként végzett ingó-értékesítés,
 • a 1353-04 jelű lap 163. sorában pedig, a nem üzletszerű az ingó vagyontárgy értékesítése szerepeltetendő.

Mindkét esetre igaz, hogy évi 600 000 forint bevételig nem kell bevallani az ingóságok értékesítéséből származó bevételt. 600 001 forinttól viszont már a teljes összeg belekerül a bevallásba. Ellenben a nem üzletszerű értékesítést akkor sem kell bevallani, ha az ebből származó jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot. A gazdasági tevékenység keretében végzett értékesítés során összevonás alá tartozó jövedelem keletkezik, míg a nem gazdasági tevékenység keretében történő ingó-értékesítés ún. külön adózó jövedelem. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése gazdasági tevékenység keretében történt, akkor a személyi jövedelemadó alapja a jövedelem 78 százaléka, mivel a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást is meg kell fizetni a jövedelem után és az Eho költségként nem számolható el.

Ne feledjük, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelmet is itt kell bevallani. Vagyis mindkét említett jogviszonyból bérjövedelem keletkezik.

Az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolása elég sok gondolkodni valót ad a természetes személyeknek. Ennek a jövedelemfajtának a körébe tartozik például: az ingóság bérbeadásából származó jövedelem, a magánóraadásból származó jövedelem, a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységből származó jövedelem, a felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedelem, stb. Ezek a 7. sorba tartoznak.

Ha a magánember a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor, az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett, úgy a 10 százalékos szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóév folyamán. A bevallásában azonban dönthet úgy, hogy az önálló tevékenység bevételeivel szemben év közben alkalmazott 10 százalékos költséghányad helyett a tételes költségelszámolást alkalmazza. (Tehát fordítva lehetséges nyilatkozni.) Ennek oka az, hogy ha év közben tételes költségelszámolásról nyilatkozik, de év végén a 10 százalékot alkalmazza, emiatt nagyobb lesz az éves jövedelme, mint az adóelőlegek meghatározásakor.

Az önkéntes pénztárak viszont érthető tájékoztatóban hívták fel erre a figyelmet. 2013. január 1-jétől megszűnt a munkáltató által nyújtott támogatói adomány esetében a munkavállaló EHO fizetési kötelezettség alóli mentessége. A pénztártagnak a támogatói adomány (nyugdíjpénztári) egyéni számlán jóváírt összegének 78 százaléka után 16 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie az 1998. évi LXVI. törvény 3.§-ának (1) bekezdése alapján. Tekintettel arra, hogy a pénztár nem minősül kifizetőnek, így a jövedelmet szerző magánszemély fizeti meg az EHO-t.

Adóbevallás 2014: A „söralátét” a legegyszerűbb – Nav tájékoztató!

A személyijövedelemadó-bevallás legegyszerűbb módja az adónyilatkozat, amit sokan csak „söralátét-bevallásként” emlegetnek. Ezt – egyéb törvényi feltételek megléte mellett – akkor lehet választani, ha a munkáltatók által levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem több ezer forintnál.

Söralátét-szja-bevallás-2014

1353ADÓNYILATKOZAT nyomtatványon a személyes adatokon túl mindössze három sort kell kitölteni:

 • a magánszemély családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalapjának és valamennyi, bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelmének együttes összegét,

 • a jövedelmet terhelő személyijövedelemadó-kötelezettség összegét,
 • a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó és adóelőleg együttes összegét.

Érdemes tanulmányozni a munkáltatótól év elején kapott 13M30-as igazolást, mert azon az is szerepel, hogy az adózó jogosult-e az adónyilatkozat benyújtására. Ebben az esetben az igazolás adatait csak át kell másolni az adónyilatkozat megfelelő soraiba.

Függetlenül attól, hogy esetleg az összes munkáltatótól, kifizetőtől kapott igazoláson az szerepel, hogy az adózó adónyilatkozat beadására jogosult, lehetséges, hogy a kapott igazolásokat együttesen értékelve adónyilatkozattal mégsem teljesítheti adóbevallási kötelezettségét. Erről bővebben a nyomtatvány hátoldalán található, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető kitöltési útmutatóból lehet tájékozódni.

Az adónyilatkozat (1353ADÓNYILATKOZAT) a NAV bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról is letölthető. A kitöltő- és ellenőrző programmal elkészített adónyilatkozat az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is beküldhető, vagy kinyomtatva, postán is továbbítható a NAV-hoz.

Az adónyilatkozat benyújtásának határideje 2014. május 20, de elkerülheti az ügyfélszolgálatokon és a postán ilyenkor szokásos sorban állást az, aki a bevallással nem várja meg a határidőt.

Forrás: Nav.hu

Szja-bevallás elektronikusan, söralátét adónyilatkozat: 1353any határideje Május 20

Egyre több személyijövedelemadó-bevallás érkezik az interneten a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Tavaly az összes bevallás mintegy negyede elektronikus formában jutott célba. Idén az szja-bevalláshoz szükséges nyomtatványok – egyebek mellett – már az adónyilatkozat („söralátét”) is letölthető néhány kattintással innen az adóblogunk oldaláról, amennyiben a számítógépen a megfelelő Java futtatókörnyezet már rendelkezésre áll. A kész bevallást továbbra is ki lehet nyomtatni, és aláírás után papíron benyújtani vagy az Ügyfélkapun továbbítani a NAV-hoz.

       A személyijövedelemadó-bevallás határideje május 20.

A programok elérésében nyújt segítséget a NAV kisfilmje :

Több millió bevallás hiányzik még: határidő 2014 Május 20

Az adózók az idén sem igyekeznek mielőbb túlesni szja-bevallási kötelezettségük teljesítésén, április 2-ig 881 ezer 313 bevallást nyújtottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

A NAV közreműködését (egyszerűsített bevallás) 356 ezer 684 személy kérte, a korábban söralátétként is emlegetett adónyilatkozatot pedig 12 ezer 056 adóalany választotta – tudta meg az MTI az adóhatóságtól.

Az adóhivatal az első negyedév végéig 177 ezer adókiutalást teljesített összesen 10,8 milliárd forint összegben, ebből 2 milliárd forintot az adózók rendelkezése alapján önkéntes pénztárnak, illetve nyugdíjelőtakarékossági számlára utaltak.

Azoknak, akik nem visszaigényelhetnek, hanem pótlólagosan be kell fizetniük adót, jó tudniuk, hogy a 150 ezer forintot meg nem haladó összegre részletfizetést lehet kérni legfeljebb hat hónapra a bevallásban.

Az szja-bevallásokban minden évben találnak hibákat a revizorok. Az eddigi tapasztalatok alapján a papír alapú kitöltésnél célszerű ellenőrizni, hogy az adózó aláírta-e a bevallást, s hogy kitöltötte-e a részletező lapok számát. Sok esetben a levont adóelőleg összege hiányzik, a családi adóalap kedvezmény kapcsán pedig gyakran hiányosan tüntetik fel az eltartottak adatait. Az adónyilatkozaton az azonosító adatokon kívül mindössze az adóköteles jövedelem együttes összegét, a jövedelmet terhelő jövedelemadó (16 százalék) összegét, valamint a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó, adóelőleg összegét kell feltüntetni. Az adónyilatkozatok esetében a leggyakrabban előforduló hiba, hogy az adózók a számszaki adatokat nem töltik ki, kizárólag a személyes adatok feltüntetésével kívánnak eleget tenni bevallási kötelezettségüknek. A másik, amire nem figyelnek: ha a jövedelmet terhelő szja-kötelezettség és a munkáltató/kifizető által ténylegesen levont szja több mint 1000 forinttal eltér, kizárja az adónyilatkozat benyújtását.

A 2012-es adóévről 4 463 820 személy nyújtott be szja-bevallást, több mint 31 ezerrel kevesebb, mint az előző évről. A hagyományos önbevallások száma tavaly 133 ezerrel csökkent (3,472 millióra), miközben az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást 57 ezer fővel többen (289 ezren), a munkáltatói elszámolást 30 ezer fővel többen (704 ezren) választották, mint az előző évben. Az adónyilatkozatot benyújtó magánszemélyek száma megduplázódott, közel 30 ezer lett.

Forrás: MTI

1 26 27 28 29 30 31