Adó 1 százalék nyomtatvány 2023/2024

Adó 1% nyomtatvány 2023/2024

 

Az évi adóbevallás elkészítésekor segíthetünk egy általunk választott alapítvány vagy más szervezet munkájában. Felajánlhatjuk adónk 1 százalékát például egy beteg gyerekekkel foglalkozó alapítványnak vagy egy állatmenhelynek.

 

22EGYSZA  nyilatkozat kitöltő és ellenörző programja

elektronikusan is beküldhető

JNLP
22EGYSZA nyomtatványkitöltő program telepítése [177 KB]
Verzió: 2.0, 2015.01.19. Korábbi verziók
PDF
22EGYSZA [208 KB]

Az adó 1 százalék felajánlásának vannak bizonyos tartalmi és formai követelményei, amelyeket mindenképp be kell tartanunk ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, az összeg eljut a kiválasztott szervezethez. Az SZJA 1 százalékát akkor ajánlhatjuk fel, ha adófizetési kötelezettségünk van, illetve adónkat határidőre befizetjük a NAV-nak. Az 1 százalékot egy a 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott szervezet javára ajánlhatjuk fel, erről írásos nyilatkozatban kell rendelkeznünk. Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szervezet adószámát, illetve technikai számát. A nevét nem kötelező feltüntetnünk, de megtehetjük.

Az adó 1 százalékról csak teljes egészében rendelkezhetünk, azt több szervezet között megosztani nem lehet. Az egyházaknak felajánlott összegről külön nyomtatvány kitöltésével rendelkezhetünk. A két nyilatkozat egy garnitúra részét képezi, így ne válasszuk szét a perforáció mentén. A nyilatkozatot postán vagy személyesen egyaránt eljuttathatjuk a NAV-nak, előző esetben egy lezárt, adóazonosító jelünkkel ellátott borítékba kell helyeznünk a dokumentumot. Ha adóbevallásunkat a munkáltató készíti el, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot ugyanúgy el kell látnunk adóazonosító jelünkkel, illetve alá kell írnunk a leragasztáson átnyúlóan. Az egy százalékról akár egy üres A4-es lapot kitöltve is rendelkezhetünk, ha a NAV által küldött formanyomtatványt elveszítettük, vagy hibásan töltöttük ki. Egy normál borítékra írjuk rá adóazonosító jelünket, tegyük bele a nyilatkozatot, majd helyezzük az adóbevallási csomagba.

Kérdések-Válaszok:

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

A bevallás részeként a 1453egysza. és 1453E számú bevallás Egysza lapjának kitöltésével
Munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolva – lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban elhelyezve a munkáltatónak átadva. A boríték ragasztási felületét alá kell írni.
A rendelkező nyilatkozatokat önállóan, egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatósághoz
(Szf. tv. 5.§ (1), (3)bekezdés)

Beküldhető-e a rendelkező nyilatkozat önmagában elektronikusan?

Igen, „14EGYSZA” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és annak elektronikus továbbításával is lehet rendelkezni.
(Szf. tv. 5.§ (1) bekezdés d) pontja)

A személyi jövedelemadóm 1 százalékáról kívánok rendelkezni. Hogyan, meddig juttathatom el a nyilatkozatomat?

A rendelkező nyilatkozatot megteheti a személyi jövedelemadó bevallás, vagy az egyszerűsített bevallás D lapján. A nyomtatvány D lapját a bevallásával együtt küldje el, azt külön kisméretű borítékba nem kell betenni. Amennyiben nem kívánja a D lapot alkalmazni, a bevallásával egy csomagban, egy lezárt, kisméretű borítékban elhelyezett nyilatkozat megküldésével is rendelkezhet. Ugyancsak lezárt borítékban adhatja át a rendelkező nyilatkozatát a munkáltatójának, ha az adóját a munkáltató állapítja meg. Abban az esetben, ha a bevallását elektronikusan küldi be az adóhatósághoz, a rendelkező nyilatkozata az elektronikus bevallás részét képezheti. Amennyiben az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezik, a rendelkező nyilatkozatát lezárt borítékban személyesen adhatja át vagy postán küldheti meg az adóhatóságnak, illetve a bevallástól elkülönülő elektronikus nyilatkozatot is küldhet.

A rendelkező nyilatkozat az adóhatósághoz történő eljuttatásának határideje minden adózó esetén május 20-a. Kivétel, hogy munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak legkésőbb május 10-éig kell a nyilatkozatot átadni.

Vélemény, hozzászólás?