23M30 adónyilatkozat letöltés

23M30 adónyilatkozat letöltés

Hamarosan elérhető lesz a 23m30-as szja nyomtatvány!

Az összesített igazolás kiállítására vonatkozó törvényi kötelezettség az adóhatóság által elkészített 23M30-as nyomtatvány felhasználásával is teljesíthető, de a nyomtatvány alkalmazása nem kötelező.

A nyomtatványon a munkáltató és a magánszemély (munkavállaló, tag) adataira vonatkozó sorok mindegyikét ki kell tölteni (munkáltató, kifizető neve és/vagy elnevezése, címe, adószáma) és a magánszemély természetes azonosító adatait teljes körűen fel kell tüntetni.

Fontos, hogy az adóazonosító jelnek szerepelnie kell a nyomtatványon, még akkor is, ha a kifizetés, juttatás magyar állampolgársággal vagy magyar adóügyi illetőséggel nem rendelkező munkavállaló (tag) részére történik. A természetes személynek ugyanis az adóazonosító jelét közölnie kell a munkáltatóval, a kifizetővel, ha az olyan kifizetést teljesít a részére, amely alapján a természetes személynek adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy azzal összefüggésben a törvény adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ha a természetes személy az adóazonosító jelét nem közli, a munkáltató és a kifizető a kifizetést, az adókedvezmény (adómentesség), a költségvetési támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiállítója az igazolás kiadását – az adóazonosító jel közléséig – megtagadja. Viszont az Szja törvény szerint kamatnak minősülő jövedelem kifizetését, jóváírását a kifizető a természetes személynek adóazonosító jel hiányában is teljesítheti. [Art. 34. §] – írja a hitelfórum.hu

Az igazoláson az egyes jövedelmek jogcím szerinti felsorolásából elhagyhatóak azok a sorok, amelyek nem szükségesek, illetve ki is lehet egészíteni őket, attól függően, hogy milyen jogcímen történtek kifizetések. Tekintettel arra, hogy az ’M30-as igazoláson feltüntetett sorszámok megegyeznek a személyi jövedelemadó bevallás sorainak számozásával, ezért ezektől a sorszámoktól nem lehet eltérni abban az esetben sem, ha a munkáltató, kifizető saját tervezésű nyomtatványt használ a jövedelmek összesített igazolásához.

Az ’M30-as igazolás a törvényi előírásoknak megfelelően jogcímenként részletezve tartalmazza

  • azokat az összevonás alá eső adóköteles bevételeket, amelyeket a munkáltató, kifizető az adóévben kifizetett a magánszemély részére. A bevételeket jogcím szerinti bontásban kell feltüntetni (pl.: munkaviszonyból származó jövedelem, munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés, önálló tevékenységből származó jövedelem, egyéb jogcímen kapott jövedelem);
  • az összevonás alá eső adóköteles bevételekből levont személyi jövedelemadó-előleg összegét;
  • a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adóalap-, és adókedvezményeket (pl.: családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékosságra tekintettel érvényesített személyi kedvezmény);
  • a munkáltatótól, kifizetőtől származó külön adózó jövedelmeket (pl.: árfolyamnyereségből származó jövedelem, osztalék címén megszerzett jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem);
  • olyan egyéb adatokat, amelyek a magánszemély adóbevallása elkészítéséhez szükségesek (pl.: bevételből levont érdekképviseleti tagdíj összege, 2022. adóév során kifizetett osztalékelőleg, kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem);
  • családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatást, amelyben havi bontásban fel kell tüntetni, hogy a munkáltató/kifizető a kifizetés során mekkora családi járulékkedvezményt érvényesített, mennyi társadalombiztosítási járulékot állapított meg, illetve vont le ténylegesen a járulékalapot képező jövedelemből.
Bevallás a 2023. évre a személyi jövedelemadóról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

Letölthető elemek

23SZJA nyomtatványkitöltő program

2024. 01. 10. Verzió: 1.0

23SZJA – Aktív súgó

2024. 01. 10. Verzió: 1.0

23SZJA kitöltési útmutató

2024.01.11.

3273 kB Letöltés

23SZJA nyomtatványkép

2024.01.11.

727 kB Letöltés

További letöltési lehetőségek

23SZJA (JAVA)

2024. 01. 10. Verzió: 1.0

773 kB Letöltés

23SZJA (RPM csomag)

2024. 01. 10. Verzió: 1.0

733 kB Letöltés

23SZJA – Aktív súgó (JAVA)

2024. 01. 10. Verzió: 1.0

598 kB Letöltés

23SZJA – Aktív súgó (RPM Csomag)

2024. 01. 10. Verzió: 1.0

601 kB Letöltés

GPG publikus kulcs

Publikus kulcs letöltése az RPM-csomagokhoz