30 év alatti anyák kedvezménye

A 30 év alatti anyák kedvezménye annak a 25. életévét betöltött anyának jár, aki

 • 2023-ban magzat után családi kedvezményre jogosult,
 • 2023-ban születik gyermeke,
 • 2023-ban fogad örökbe gyermeket.

Nem jogosult a kedvezményre az anya 2023-ban például, ha

  • 23 évesen szül,
  • egy 2 és egy 4 éves gyermeket nevel,
  • 31 évesen, májusban szüli meg harmadik gyermekét.A 30 év alatti anyák kedvezményének összege 2023-ban havonta legfeljebb 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent.

 

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a jogosultsági hónapokban megszerzett, a munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt alábbi jövedelmekre érvényesíthető:

 • a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelem, ilyenek különösen:
   • a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
   • az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj,
   • adóköteles szociális ellátások,
   • álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés, keresetpótló juttatás, és álláskeresést ösztönző juttatás,
   • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme,
   • ez előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
   • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
   • a munkaviszony megszűnése miatt kifizetett végkielégítés, de a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját,
   • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
   • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,
   • a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás,
   • nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,
   • az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme,
   • az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem. • Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül:
   • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére,
   • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére,
   • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,
   • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,
   • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére,
   • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló, más szerződés alapján folytatott tevékenységéből, például megbízásból származó jövedelmére.Jogosultsági hónap: a 25. életév betöltésének hónapját követő hónaptól azok a hónapok, amelyekben a magánszemély a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek, illetve a magzat után családi kedvezményre jogosult. Az utolsó jogosultsági hónap annak az évnek a decembere, amelyik évben az anya betölti 30. életévét írja a nav.

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye egyszerre nem érvényesíthető. Az a fiatal anya, aki még nem töltötte be a 25. életévét, csak a 25. születésnapja utáni hónaptól érvényesítheti a kedvezményt.

A kedvezmények érvényesítésének sorrendje:

  1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
  2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
  3. 30 év alatti anyák kedvezménye
  4. Személyi kedvezmény
  5. Első házasok kedvezménye
  6. Családi kedvezmény
  7. Családi járulékkedvezményHa tehát a kedvezmény igénybevétele miatt az adóelőleg-alap nullára csökken, már nem vehető igénybe a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, és a családi kedvezmény. Annak azonban nincs akadálya, hogy a magánszemély családi járulékkedvezményt érvényesítsen. Ehhez a családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatot is ki kell tölteni.

Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha az érintettnek van olyan összevont adóalapba tartozó jövedelme (például bérbeadásból származó jövedelem), amelyre a 30 év alatti anyák kedvezményét nem tudja érvényesíteni, de a családi kedvezményt vagy családi járulékkedvezményt igen.