Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a 1353ADÓNYILATKOZAT bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

SZJA internetes bevallást kitöltő program (ANYK53) letöltése

A személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás benyújtásához az alábbi három lehetőség áll rendelkezésre. A kiválasztott gombra történő kattintással számítógépére automatikusan letöltődik az SZJA megfelelő bevallási nyomtatványának internetes programja (ANYK53), valamint a hozzá tartozó súgó.

Az internetes kitöltő-ellenőrző program (ANYK53) telepítésének menetéről bővebb információ itt található:

1353

1353NY

1353ADO

További segítség az intenetes kitöltőprogram (ANYK53) telepítéséhez itt található.

Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkező számítógépekhez

Tudnivalók a javás nyomtatványkitöltő programok használatáról internetes kapcsolattal rendelkező számítógépek esetében

2010. július 1-től a Java technológián belül – a gyártói támogatás megváltozása miatt – újabb módosításra kerül sor, melynek lényege, hogy a korábbi Windos98 és Windows ME operációs rendszereken az NAV új fejlesztésű programjai már nem lesznek futtathatók.
2010. július 1-től a nyomtatványkitöltő programok ÁNYK keretprogramja csak a Java Run Time (JRE) 6-os verziójával (build 1.6) tud együttműködni.

Ha az Ön számítógépén már a JRE 6-os verziója fut, nincs semmi teendője.
Ebben a tájékoztatóban segítséget szeretnénk nyújtani az új rendszerre való áttéréshez.

1. lépés

Első lépésben kérjük, győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van-e a JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-ös verziója (JRE 6). Ennek ellenőrzéséhez kattintson ide, a felugró ablakban láthatja az ellenőrzés eredményét. Ha a JAVA futtatókörnyezet megfelelő, akkor a számítógép készen áll a következő lépésre, kérjük, térjen át a 3. pontra.

FONTOS

–  Windows98 és WindowsME operációs rendszerek már nem alkalmasak a NAV programjainak futtatásához!

–  WebStart-os programletöltéskor (2011.06.08-tól) a fenti ellenőrzés automatikusan végrehajtódik, s csak akkor van hibajelzés, ha nincsenek meg a sikeres működés technikai feltételei. Ilyen esetekben telepítse a megfelelő Java futtatókörnyezetet.

Ezt a lépést Önnek csak a legelső alkalommal kell végrehajtania.

2. lépés

Ha az Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő, akkor kattintson ide a JAVA futtatókörnyezet telepítéséhez.  (csak 32 bites op.rendszernél)

Ha 64 bites op. rendszert használ, vagy segítségre van szüksége a telepítésben,  kattintson ide a telepítési segítség eléréséhez.

Ezt a lépést Önnek csak a legelső alkalommal kell végrehajtania.

3. lépés

Ahhoz, hogy Ön nyomtatványt tudjon kitölteni, szükség van a keretprogram telepítésére. Az ÁNYK-AbevJava keretprogram telepítéséhez, kérjük, kattintson ide.

Ha segítségre van szüksége a telepítésben, kattintson ide a telepítési segítség   eléréséhez.

Ezt a lépést Önnek csak a legelső alkalommal kell végrehajtania.

4. lépés

A keretprogram telepítése után az Ön számítógépe már alkalmas arra, hogy nyomtatványokat töltsön ki. Kérjük, válassza ki a nyomtatványkeresőben azt a nyomtatványt, amelyre szüksége van.

5. lépés

A kiválasztott nyomtatvány oldalán csak kattintson „xxxx – Kattintson ide a nyomtatvány telepítéséhez (Java WebStart)” linkre, és a nyomtatvány automatikusan települni fog számítógépére.
Ha segítségre van szüksége a telepítésben, kattintson ide a telepítési segítség eléréséhez.
A telepítés után az ABEV program már automatikusan felismeri a nyomtatványt, így Ön ki tudja tölteni azt.
FONTOS – Az újabb verziójú programok telepítéséhez nagyon ajánljuk az ÁNYK-Abevjava keretprogram Szerviz -> Frissitések menüpontjának használatát.

Nyomtatványkitöltő programok – 1353 és 1353 adónyilatkozatok

1353ADONYILATKOZAT letöltése

Adónyilatkozat a 2013. évre a személyi jövedelemadó kötelezettségről

Verzió: 1.0, 2014.01.06. Korábbi verziók

elektronikusan is beküldhető
JNLP
236515  bájt, Verzió: 1.0, 2014.01.06.

Java WebStart-alapú program

198007 bájt, Verzió: 1.0, 2014.01.06.

Java WebStart-alapú aktív súgó program

Kitöltési útmutató
PDF
PDF

——————————————————

2014.01.16.

14B400

2014.01.15.

1465, 1353NY

2014.01.14.

1410M, 1408, 1410B, 1420

2014.01.10.

13NETA, 13KTBEV, 14TKORNY

2014.01.09.

0911, 1011, 1111, AJK, 0811

2014.01.08.

1211, 1311, IGAZOL

2014.01.07.

1429EUD, 1471, 14NETA, 14251, 1478

Tranzakciós illeték 2014 nyomtatvány: 1493 számú any

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben leírtaknak megfelelően elkészített „Bevallás a 2014 évi tranzakciós illetékkötelezettségről” megnevezésű 1493. jelű nyomtatvány pdf. formátumú képét, illetőleg kitöltési útmutatóját tájékoztatásul jelentetjük meg. A nyomtatványt és a kitöltési útmutatót annak érdekében helyezzük ki, hogy a pénzintézetek részére biztosított legyen a saját rendszereikben történő esetleges programmódosítások elvégzése. A megjelentetés csak a megismerés, felkészülés céljára irányul, azt az adóhatósághoz elektronikusan benyújtani nem lehet. A nyomtatvány és a kapcsolódó kitöltési útmutató végleges formája, a kitöltő-ellenőrző programja a NAV honlapján várhatóan 2014.január 21-től érhető el.

Kapcsolódó anyagok
Letölthető dokumentumok

Adóbevallás ! Miért kell bevallani ?

Mi az adóbevallás? Szja bevallás !

Az adóbevallás az adózó beazonosításához, az adóalap, mentességek, kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapjának, és összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az önadózás keretében a megállapított adóról, továbbá költségvetési támogatásról adónemenként, költségvetési támogatásonként, erre a célra előírt nyomtatványon tesz adóbevallást. A munkáltató, a kifizető a megállapított adót, a levont adóelőleget és járulékot saját, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, adóbevallásban vallja be. Ha adóbevallásra egyébként nem kötelezett, az általa levont adóról, adóelőlegről, járulékról, valamint a megállapított jövedelemadó különbözetéről külön adóbevallást tesz. Az adót az a munkáltató vallja be, akihez az adózó a nyilatkozatát megtette.

Mi történik, ha nem tudom beadni az adóbevallásomat?

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó, az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet, az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani. Az adózó az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást nyújt be, akkor is ha az adóbevallási időszakban adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A költségvetési támogatás igénybevétele, az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg.

2014 Január 1-jétől több ponton változnak az adózási szabályok !

Január 1-jétől több ponton változnak a személyi jövedelemadóra (szja) és a társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó szabályok.

Kiegészül a munkáltató által lakáscélú felhasználásra adómentesen nyújtható vissza nem térítendő támogatások köre, a munkáltatók a jövő évtől adómentesen járulhatnak hozzá a munkavállalók hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitelének törlesztéséhez is.

A pénzügyi intézmények által elengedett azon kölcsönösszegek is adómentes juttatásnak minősülnek, amelyeket nem biztosítottak ingatlanfedezettel. Ha pedig a pénzügyi intézmény nem számol fel kamatot az adós fizetőképességének megőrzését, helyreállítását szolgáló hitel után, a fel nem számított kamat összegét nem szükséges jövedelemként figyelembe venni.

Az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetések után személyenként összesen évi 150 ezer forintig lehet rendelkezni az éves szja bevallásban tett nyilatkozattal. A magánszemélyek a jövőben a nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összegek után is rendelkező nyilatkozatot tehetnek a 2014-ben teljesített egyéni befizetések 20 százalékáig, legfeljebb 130 ezer forintig. Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat és nyugdíjbiztosítás alapján történt rendelkezések alapján az adóhatóság által átutalt összeg évente legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kedvezmény csak a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződések után fizetett díjakra vonatkozik.

Jövőre a korábbi 50 ezer forintos éves értékhatárral szemben összeghatártól függetlenül adómentesen adható magánszemélyeknek a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. A kulturális szolgáltatásoknál megmarad az eddigi 50 ezer forintos keret.

A béren kívüli valamint adómentes juttatásként adható utalványok köréből kikerültek a visszaváltható utalványok, ez azonban a munkáltató által fel nem használt utalványok visszaváltását nem érinti.

A jövő évtől a befektetési szolgáltatók közötti verseny ösztönzése céljából a tartós befektetési szerződések esetén a befektetési szolgáltató lecserélése (adóéven belül egy alkalommal) nem minősül a lekötési időszak megszakításának, a magánszemély adókötelezettség nélkül áthelyezheti számláját egy másik szolgáltatóhoz. Ez vonatkozik a már meglévő számlák áthelyezésére is.

Az olyan speciális kamatjövedelemnek minősülő vagyoni érték, amelyből az adó levonása nem lehetséges (például nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény) adóalapja a szokásos piaci érték 1,28-szorosa lesz, szemben a jelenlegi 1,19-es szorzóval. Ebben az esetben a 6 százalékos egészségügyi hozzájárulást is a 28 százalékkal növelt adóalap figyelembevételével kell megállapítani.

A kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezményt a jövő évtől a doktorjelöltek, illetve doktori képzésben részt vevők után is érvényesíteni lehet.

További változás, hogy a magyar szabályok szerint kifizetőnek nem minősülő külföldi társaság is nyújthat üzletpolitikai célú juttatást magánszemélynek adómentesen.

Az új szabályok szerint január 15. helyett a január 10-ig kifizetett, munkaviszonyból származó előző évre vonatkozó bevételt, társadalombiztosítási ellátást lehet az előző naptári év jövedelmeként figyelembe venni.

Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás költségként való elszámolásának lehetősége megszűnik.

A járulékok terén a legnagyobb változás, hogy a családi adókedvezmény szja-ban igénybe nem vett részét le lehet vonni a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékból, annak felhasználása után a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékból, majd a 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékból. E kedvezményt, amely 260 ezer családot érint, a biztosított házastársa, élettársa együttesen is érvényesítheti. Az igénybe vett családi járulékkedvezmény nem csökkenti a biztosítási ellátásra való jogosultságot.

A magánszemélynek nem kell bevallania a kifizetőtől származó kamatjövedelmet terhelő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulást (eho). Tartós befektetési számla hároméves lekötési időszakának megszakítása esetén azonban be kell vallania a lekötési hozamot terhelő ehót.

A munkaviszony megszűnése után, annak alapján juttatott jövedelmeket 2014-től szociális hozzájárulási adó terheli.

A nem biztosított magánszemélyek után fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege az idei 6660 forintról 6810 forintra emelkedik.

A harmadik állam állampolgárai, mint kiküldöttek mentesülnek az egyéni járulékfizetés alól a két évnél hosszabb kiküldetés esetén is, ha a kiküldetés két éven túli meghosszabbítására előre nem látható okból, a kiküldetés első évének letelte után kerül sor. A munkavállalónak ezt nyolc napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A 2013. január 1. előtt megkezdett kiküldetéseknél a 2 évet 2013. január 1-jétől kell számítani azzal, hogy leghamarabb 2015. január 1-jével keletkezik járulékfizetési kötelezettségük Magyarországon.

Forrás: MTI

1 26 27 28