Adóbevallás ! Miért kell bevallani ?

Mi az adóbevallás? Szja bevallás !

Az adóbevallás az adózó beazonosításához, az adóalap, mentességek, kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapjának, és összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az önadózás keretében a megállapított adóról, továbbá költségvetési támogatásról adónemenként, költségvetési támogatásonként, erre a célra előírt nyomtatványon tesz adóbevallást. A munkáltató, a kifizető a megállapított adót, a levont adóelőleget és járulékot saját, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, adóbevallásban vallja be. Ha adóbevallásra egyébként nem kötelezett, az általa levont adóról, adóelőlegről, járulékról, valamint a megállapított jövedelemadó különbözetéről külön adóbevallást tesz. Az adót az a munkáltató vallja be, akihez az adózó a nyilatkozatát megtette.

Mi történik, ha nem tudom beadni az adóbevallásomat?

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó, az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet, az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani. Az adózó az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást nyújt be, akkor is ha az adóbevallási időszakban adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A költségvetési támogatás igénybevétele, az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg.

Vélemény, hozzászólás?